C vízum:

A schengeni vízum egy schengeni állam által kiadott engedély, amely lehetővé teszi az utazók számára, hogy belépjenek a schengeni térségbe az alábbi célokból:

  • schengeni állam területén tervezett rövid távú tartózkodás vagy átutazás (rövid távú tartózkodásra jogosító vízum)
  • a schengeni államok repülőtereinek nemzetközi tranzitterületén történő áthaladás (repülőtéri tranzitvízum)

A schengeni vízum- és beutazási szabályok a rövid távú, 90 napot meg nem haladó tartózkodásra vonatkoznak. A rövid távú tartózkodás egy legfeljebb 90 napos tartózkodást jelent bármely 180 napos időszakon belül.

Schengeni C vízumkérelmet benyújtani a VFS Global külső szolgáltatón keresztül lehet, erre a Nagykövetség Konzuli Hivatalában csak különös méltánylást érdemlő esetben van mód.

Schengeni vízum- és beutazási szabályok

D vízum:

A 90 napot meghaladó tartózkodás szabályait az egyes tagállamok saját nemzeti jogszabályai határozzák meg.

2024. március 1-jétől hatályba lépett az új idegenrendészeti jogszabály, a harmadik országbeli állampolgárok beutazására és tartózkodására vonatkozó általános szabályokról szóló 2023. évi XC. törvény. A továbbiakban az új jogszabály szerint lehet D vízum kérelmet benyújtani.

A harmadik országbeli állampolgárok 180 napon belül 90 napot meghaladó tartózkodásához tartózkodási engedélyre van szükség. Fontos, hogy a tartózkodási engedély mindig valamilyen konkrét célhoz kötött. A tartózkodási célt a kérelem beadása előtt kell meghatároznia a kérelmezőnek.

A D vízumkérelmek elbírálása az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság (OIF) hatáskörébe tartozik.

D vízumügyekkel kapcsolatos bővebb információért, illetve kérdésekkel kérjük forduljon az Országos Idegenrendészeti Főigazgatósághoz:

Cím: 1117 Budapest, Budafoki út 60.

Levelezési cím: 1903 Budapest, Pf. 314.

Fax: +36 1 463 9169

E-mail: migracio@oif.gov.hu

Call Center: +36 1 463 9292 (H-Cs: 8.00-16.00 óra, Péntek: 8.00-13.30 óra)

A vízumkérelemhez a VFS Global Contact Centerén keresztül lehet időpontot foglalni vasárnaptól csütörtökig reggel 8:30-tól délután 16:30-ig a +2 (02) 21600051 telefonszámon, illetve az info.hueg@vfshelpline.com email címen keresztül.   

VFS Külső vízumszolgáltató honlapja:  https://visa.vfsglobal.com/egy/en/hun 

A VFS külső vízumszolgáltatónál a következő D típusú tartózkodási engedélykérelmek nyújthatók be:

  • Foglalkoztatási célú tartózkodási engedély,
  • Szezonális munkavállalás célú tartózkodási engedély,
  • Tanulmányi célból tartózkodási engedély,
  • Képzés célú tartózkodási engedély,
  • Családi együttélés biztosítása célú tartózkodási engedély

Minden más típusú D vízumkérelem benyújtásához időpontot a visa.cairo@mfa.gov.hu emailen keresztül kérhet.

Felhívjuk a D vízumkérelem benyújtásában érintettek szíves figyelmét a következőkre: Magyarország Nagykövetsége a D vízumkérelmek átvételében, elbírálásában, illetve a kapcsolódó határozatok/iratok/vízumok kiállításában, majd az ügyfél irányába a döntések továbbításában csupán közreműködő és nem döntéshozó hatóságként vesz részt.

Adatvédelmi okokból, illetékesség hiányában, D vízumkérelmek elbírálásának állásáról sem telefonon, sem írásban nem adhatunk tájékoztatást. A beadott vízumkérelemmel kapcsolatban kizárólag az ügyfél (a kérelem beadója) kaphat felvilágosítást.

D vízumkérelmekkel kapcsolatos további információért, a benyújtandó támogatódokumentumokért, kérjük látogasson el ide:

Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság telefonos ügyfélszolgálatának elérhetősége:

  Vízumkérelmezők figyelmébe

  Hosszú távú tartózkodás

Az egyiptomi relációban leggyakrabban előforduló D vízumkérelmekhez köthető támogatódokumentum listák: