Külföldön történt születés hazai anyakönyvezése

Magyar állampolgár gyermeke a törvény erejénél fogva a születésével magyar állampolgár lesz, függetlenül a születés helyétől. Jogszabályi kötelem alapján, a külföldön történt születést Magyarországon is anyakönyveztetni szükséges.

A külföldön történt születés magyarországi anyakönyvezését az Egyiptomi Arab Köztársaságon belül csak Magyarország kairói nagykövetsége konzuli hivatalában kezdeményezheti, az alexandriai vagy Szudánban, a kartúmi tiszteletbeli konzulnál nem.

Magyarország kairói nagykövetségének konzuli kerülete: Egyiptom, Szudán, Dél-Szudán, Csád, Eritrea.

Magyarország kairói nagykövetsége kizárólag az előbb felsorolt országok esetében végezhet diplomáciai felülhitelesítést, melynek eljárási ideje függ attól, hogy hivatalunk rendelkezik-e az adott relációban aláírás- és pecsétmintával.

 A kérelem ezen kívül benyújtható Magyarországon is:

 • bármely települési anyakönyvvezetőnél,
 • Budapest Főváros Kormányhivatalában (kizárólag a Hazai Anyakönyvi Osztály 2 erre kijelölt ügyfélfogadási idejében),
 • bármely kormányablaknál. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a lent ismertetett eljárásrend a kairói külképviseleti benyújtásra vonatkozik.

 1. A születés magyarországi anyakönyvezésével együtt kezdeményezhető eljárások:
 • Apai elismerő nyilatkozat megtétele
 • Házasság magyarországi anyakönyvezése
 • Útlevél igény benyújtása 6 év alatti gyermeknek
 • Házasság magyarországi anyakönyvezése + útlevélkérelem benyújtása 6 év alatti gyermeknek

vagy

Apai elismerő nyilatkozat megtétele + útlevélkérelem 6 év alatti benyújtása 

 1. A kérelem benyújtása konzuli hivatalba

A kérelmet kizárólag személyesen lehet benyújtani, előzetes időpontfoglalás alapján. A kérelem benyújtásakor mindkét szülőnek jelen kell lennie

Az ügyintézés a kérelem benyújtását követően legalább egy-két hónapot vesz igénybe, sürgősségi eljárásra nincs lehetőség. Kérjük, hogy ezt az időtartamot vegyék figyelembe.

A 6 éven aluli, külföldön született gyermekek esetében az anyakönyvezési kérelemmel egyidejűleg beadott útlevélkérelem alapján az útlevél kb. 5-8 hét alatt érkezik ki. Ugyanakkor repülőjegy megvásárlása nem javasolt, ameddig nincs a kezükben útlevél, mert a fenti eljárási idő - elsősorban hiányos kérelmek esetén - elhúzódhat.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az anyakönyvezés során a gyermek neve a magyar névviselési szabályok miatt eltérhet attól, amelyet a kérelem beadásakor megjelöltek. A magyar anyakönyvezési gyakorlatban ugyanis előírások szabályozzák, hogy az anyakönyvezendő személy milyen családi és utónéven anyakönyvezhető. A magyar jogszabályoktól eltérő névhasználatról az ügyintézés során tájékoztatjuk ügyfeleinket, és szükség esetén korrekciós egyeztetéseket folytatunk az érdekeltekkel. Jelezni kívánjuk, hogy a magyar névhasználati előírásoktól eltérő névválasztás kizárólag igazolt külföldi állampolgárság alapján engedélyezett. Ehhez érvényes külföldi útlevél vagy külföldi hatóság által kiállított állampolgársági bizonyítvány bemutatása szükséges.

 

 1. A születés hazai anyakönyvezéséhez a következők szükségesek:

Lista a követelmények ellenőrzéséhez (a részletek az alábbiakban olvashatók):

 1. Gyermek eredeti születési anyakönyvi kivonata
 2. Magyar állampolgárságú szülő(k) eredeti magyar születési anyakönyvi kivonata (opcionális)
 3. a.) Szülők magyar házassági anyakönyvi kivonata vagy 
  b.) Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat vagy
  c.) Külföldi házassági anyakönyvi kivonat és az ennek hazai anyakönyvezésére irányuló kérelem egyidejű benyújtása (a házasság anyakönyvezési kérelemhez külön adatlapot kell kitölteni, illetve ha születés anyakönyvezésével egyidejűleg történik, akkor ennek megfelelően kell időpontot foglalni - a tudnivalók a honlapunknak a házasság anyakönyvezéséről szóló részében találhatók)
 4. Adatlap (a lap alján letölthető)
 5. Szülők állampolgárságának igazolása
 6. Adatlap személyi adat- és lakcímnyilvántartásba történő felvételhez (a lap alján letölthető)
  a.) Kérelem Magyarországon élő magyar állampolgárként nyilvántartásba vételhez
 7. Magyar állampolgárságú szülő(k) eredeti lakcímkártyája
 8. Konzuli díj (csak akkor merül fel, ha a születés anyakönyvezéséhez apai elismerő nyilatkozat/útlevélkérelem is társul)
 9. Ha útlevelet is kérnek a gyermeknek, kérjük hozzanak 1 db hivatásos fotós által készített útlevélfotót is a gyermekről és olvassák el a honlapon az útlevelekre vonatkozó részt!
 10. Ilyen irányú igény esetén kitöltött kérelem anyasági támogatáshoz/ babakötvényhez
 1. A kérelem benyújtásával kapcsolatos fontos tudnivalók:

Minden külföldi okiratot/dokumentumot, mely ezen eljáráshoz kerül benyújtásra diplomáciai felülhitelesítéssel kell benyújtani és eredetben kell bemutatni.

Támogatódokumentumon diplomáciai felülhitelesítést - a hitelesítési szabályoknak megfelelően – csak eredeti dokumentumon lehet elvégezni, más ország diplomáciai felülhitelesítését is csak eredeti dokumentumon áll módunkban elfogadni.

A benyújtott dokumentumok az eljárás részét képzik, a jogszabály erejénél fogva azokat nem áll módunkban visszaadni. Amennyiben igényt tartanak az eredeti dokumentumra, úgy a kérelem beadásánál ez jelezni kell, hogy hiteles másolatot készíthessünk róla.

 

A mellékletek részletezése:

Eredeti születési anyakönyvi kivonat 

A hazai anyakönyvezési eljárás során az eredeti külföldi születési anyakönyvi kivonat bemutatása kötelező.

A kérelemhez csatolni kell az eredeti anyakönyvi kivonatot vagy annak hiteles másolatát. Kizárólag csak a hivatalunk által készített hivatalos másolatot fogadjuk el.A külföldi anyakönyvi kivonathoz nem szükséges fordítás, ha az angol, német, vagy francia nyelven került kiállításra és azon nem szerepel semmilyen kézírásos bejegyzés.


Amennyiben a dokumentum a leírtaktól eltérő nyelvű, akkor a kérelemhez

 • az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Irodánál (OFFI - www.offi.hu) vagy
 • a nagykövetség által kizárólag elismert fordítók:
  • Berzsák Rozália (+20-100-535-0453)
  • dr. Abdallah el-Naggar: (+20-100-120-2747)

által készített fordítást kell benyújtani.

 


Házassági anyakönyvi kivonat vagy apai elismerő nyilatkozat

a.) Magyar házassági anyakönyvi kivonat

Ha a szülők Magyarországon kötöttek házasságot, vagy házasságukat Magyarországon már anyakönyveztették.

b.) Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat 


Amennyiben a szülők nem házasok, vagy a gyermek születését követően kötöttek házasságot, a születés anyakönyvezése előtt teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat szükséges a nagykövetségen. Házasságon kívül született gyermekre vonatkozóan születés hazai anyakönyvezése iránti kérelmet csak abban az esetben tudunk átvenni, ha az apai elismerő nyilatkozatot korábban már megtették, és arról rendelkezésre áll a jegyzőkönyv, vagy legkésőbb a születés hazai anyakönyezése iránti kérelemmel egyidejűleg megtörténik az apai elismerő nyilatkozat felvétele.

Nyomatékosan felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy apai elismerő nyilatkozat megtételére kizárólag abban az esetben van lehetőség, ha azt a magyar jogszabályok lehetővé teszik, vagyis az apaság vélelme alapján nem kell mást apának tekinteni. 

 
c.) Külföldi házassági anyakönyvi kivonat a házasság magyarországi anyakönyvezésének kérelmével

Ha a szülők külföldön kötött házasságának hazai anyakönyvezésére még nem került sor, egyúttal azt is kérni kell (lásd a házasság magyarországi anyakönyvezésénél). 

 
Hiánytalanul kitöltött adatlap („adatlap születés magyarországi anyakönyvezéséhez”)
 

Szíveskedjen a lap alján található, onnan kinyomtatható adatlapot a magyar nyelv szabályainak megfelelően (név: 1. családi név 2. utónév; dátum: év, hó, nap; ékezetek használata stb.) nyomtatott betűkkel (kék tollal), magyarul kitölteni. Az aláírásokat kérjük a nagykövetségi ügyintéző előtt megtenni. Szülők állampolgárságának igazolása

Érvényes útlevelek vagy személyazonosító igazolványok. Másolat nem fogadható el a személyes megjelenéskor. FIGYELEM! Tekintettel arra, hogy a magyar közigazgatás latin betűket használ, a kizárólag arab nyelvű egyiptomi személyi igazolványt még fordítással sem fogadunk el.

 

Magyar állampolgár szülő(k) állampolgárságának igazolása

Felhívjuk a figyelmet, hogy 6 év feletti gyermek születésének hazai anyakönyvezését csak abban az esetben tudjuk a nagykövetségen elvégezni, ha a magyar állampolgár szülő már a gyermek születésekor is rendelkezett az anyakönyvi kérelem benyújtásakor érvényes magyar útlevéllel vagy személyi igazolvánnyal. Amennyiben mindkét szülő magyar állampolgár, legalább az egyiküknek rendelkeznie kell olyan érvényes magyar útlevéllel vagy személyi igazolvánnyal, amely már a gyermek születésekor is érvényes volt. Ha egyikük sem rendelkezik a fenti követelménynek megfelelő magyar útlevéllel vagy személyi igazolvánnyal, akkor a születés anyakönyvezését megelőzően szükség lehet a gyermek állampolgárságának vizsgálatára.

Külföldi állampolgár szülő állampolgárságának igazolása

A külföldi állampolgárságú szülő esetében a személyazonosság igazolása mellett szükség van az állampolgárság igazolására is (pl. érvényes külföldi útlevéllel). Amennyiben a külföldi állampolgárságú szülő nem tudja bemutatni a gyermek születésekor érvényes külföldi útlevelét, akkor esetében a magyar születési anyakönyvi kivonaton „ismeretlen” állampolgárság fog szerepelni. FIGYELEM! Tekintettel arra, hogy a magyar közigazgatás latin betűket használ, a kizárólag arab nyelvű egyiptomi személyi igazolványt még fordítással sem fogadunk el.

 

Kérelem a személyi adat- és lakcímnyilvántartásba történő felvételhez

a.) Gyermek nyilvántartásba vétele külföldön élő magyar állampolgárként 

Ez a lehetőség akkor választható, ha a szülők vagy a magyar állampolgár szülő bejelentették már a végleges külföldi letelepedésüket.

Abban az esetben, ha a szülők (vagy egyikük) külföldön élő magyar állampolgárként szerepelnek a magyarországi személyiadat-és lakcímnyilvántartásban (a lakcímkártyán "külföldi cím" szerepel), akkor lehetőség van a gyermek külföldön élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vételét kérni. Ebben az esetben az „Adatlap külföldön élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vételhez" nyomtatványt kell kitölteni, amely az oldal aljáról letölthető. Az adatlaphoz csatolni kell legalább az egyik szülő külföldi címet tartalmazó (magyar) lakcímkártyájának a másolatát, amelyet bemutatást követően visszakap. Ha a lakcímkártya nem áll rendelkezésre, akkor a szülő(k) által írt nyilatkozat csatolandó, miszerint a lakcímkártya nem áll rendelkezésre.

b.) Gyermek nyilvántartásba vétele Magyarországon élő magyar állampolgárként 

Ez a lehetőség akkor választható, ha a szülők, illetve a magyar állampolgár szülő nem jelentették be a végleges külföldi letelepedésüket, azaz magyarországi címen vannak nyilvántartásban.

Abban az esetben, ha a szülők Magyarországon élő magyar állampolgárnak számítanak, akkor a „Kérelem Magyarországon élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vételhez” nyomtatványt kell kitölteni. Ez a dokumentum a honlapunkról letölthető. A kérelemhez csatolni kell legalább az egyik szülő magyar lakcímkártyájának a másolatát, amelyen magyarországi lakcím van feltüntetve. A lakcímkártya helyett csatolni lehet a magyar szülő lakhelyét igazoló magyarországi tulajdoni lap, vagy bérleti szerződés másolatát. Ha a felsoroltak egyike sem áll rendelkezésre, akkor a szülő(k) által írt nyilatkozat csatolandó, miszerint a kért dokumentumok (lakcímkártya, tulajdoni lap, bérleti szerződés) egyike sem áll rendelkezésre. 

Kitöltési útmutató a „Kérelem Magyarországon élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vételhez” nyomtatványhoz:

 • az adatlapot a gyermek adataival kell kitölteni, és mindkét szülőnek alá kell írnia;
 • a gyermek magyarországi lakhelye nem lehet eltérő, mint a szülőké;
 • ha mindkét szülő rendelkezik magyarországi lakcímmel, akkor a választásuk szerint az egyik szülő lakcíme lesz a gyermek lakcíme is;
 • a II-es pontban a szállásadó adatait (neve, minősége, lakcíme és aláírása) kötelezően ki kell tölteni;
 • a II-es pontban a szállásadó az a szülő, aki a regisztrációhoz megadta a magyarországi lakcíme adatait.

A kitöltési útmutató az oldal alján található („Kitöltési útmutató a Magyarországon élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vételhez”)

c.) Ha mindkét szülő magyar állampolgár és az egyikük bejelentette a külföldi letelepedését (vagyis azóta külföldön élő magyar állampolgárként szerepel a nyilvántartásban), míg a másik szülő nem, úgy a szülők választhatnak, hogy az a.) vagy b.) pont szerint kérik a nyilvántartásba vételt.

 

Magyar állampolgárságú szülő eredeti lakcímkártyája

A kérelem benyújtásakor a magyar állampolgárságú szülőnek a lakcímkártyáját eredetiben be kell mutatnia. 

Konzuli díj

Az anyakönyvezési eljárás ingyenes. Fizetni csak akkor szükséges, ha apai elismerő nyilatkozatot is kell tenni (a gyermek nem házasságból született), illetve ha a születés anyakönyvezése iránti kérelemmel egyidejűleg útlevélkérelem benyújtására is sor került. Az apai elismerő nyilatkozat, illetve az útlevéleljárás költsége a díjtáblázatban megtalálható.

Útlevél igénylése újszülött részére

Magyar állampolgár szülő 6 év alatti gyermeke részére a születés anyakönyvezésével egyidejűleg igényelhet útlevelet, külön állampolgársági vizsgálatra nincs szükség. 6 év alatti gyermek útlevéligényléséhez a lap alján letölthető nyilatkozatokat is előre kitöltve el kell hozni. A nyilatkozatokat a(z egyik) magyar állampolgár szülőnek kell aláírnia. 

Anyasági támogatás/ Fiatalok Életkezdési Támogatása iránti kérelem

Amennyiben Anyasági támogatás/ Fiatalok Életkezdési Támogatása ("babakötvény") igénylésében gondolkoznak, a kérelmet a születés anyakönyvezésével egyidejűleg benyújthatják. Ebben az esetben kérjük, hogy hozzák magukkal a vonatkozó oldal aljáról letöltött, kinyomtatott és kitöltött kérelmet, amit ide kattintva érhetnek el. 

***

Kérjük, hogy valamennyi dokumentumot kéken fogó tollal töltsék ki/írják alá!

Kérjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy az előírt adatlapokat feltétlenül előzetesen nyomtassák ki honlapunkról, és a kitöltött adatlapokkal keressék fel a nagykövetséget!! Amennyiben az adatlap valamely pontjában bizonytalanok, úgy a kérdéses részt hagyják üresen. 

Hiányosan kitöltött adatlapok esetén az ügyintézéskor igyekszünk segíteni, azonban a kitöltetlen adatlapokkal érkező ügyfelektől a kérelmet idő hiányában - nem áll módunkban átvenni. 

 1. Időpontfoglalás konzuli hivatali ügyintézéshez

Online időpontfoglalás a https://konzinfoidopont.mfa.gov.hu oldalon keresztül lehetséges.

Itt is felhívjuk a figyelmet, hogy a személyek számánál csak egy fő beírását engedi a foglalási rendszer. Ez egy gyermek születésének anyakönyvezését jelenti. Több gyermek esetén több külön időpontot kell foglalni, mindig az érintett gyermek nevére/adataival.

 1. A születés, illetve születés+házasság anyakönyvezésére irányuló eljárás egyéb megoldása

Kérelem benyújtása Magyarországon, meghatalmazott útján

Az anyakönyvezési kérelmet Magyarországon meghatalmazott is benyújthatja. Ez igaz akkor is, ha csak a gyermek születését kell anyakönyvezni (mert van magyar házassági anyakönyvi kivonat), valamint akkor is, ha mind a születést, mind a szülők külföldön kötött házasságát anyakönyveztetni kell. A benyújtás lehetőségéről és a meghatalmazás pontos tartalmáról minden esetben előzetesen érdeklődni kell a benyújtás tervezett helyszíne szerinti anyakönyvvezetőnél!

****

Fenti tájékoztatónkba megpróbáltunk minden szükséges és fontos szabályt, információt belefoglalni. Ha ennek ellenére további kérdései lennének, szíveskedjen e-mail útján (consulate.cai@mfa.gov.hu )megkeresni bennünket. 

 1. Letölthető dokumentumok

A gyermekeknek az útlevél igénylőlapot helyben nyomtatjuk!