HÁZASSÁG, VÁLÁS, BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT MAGYARORSZÁGI ANYAKÖNYVEZÉSE

 

Házasság magyarországi anyakönyvezése


A külföldön kötött házasság magyarországi anyakönyvezését az Egyiptomi Arab Köztársaságon belül csak Magyarország Kairói Nagykövetsége Konzuli Hivatalában kezdeményezheti, az alexandriai vagy Szudánban, a kartúmi tiszteletbeli konzulnál nem.

A kérelmet személyesen, mindkét fél személyes jelenlétében lehet előterjeszteni, előzetesen egyeztetett időpontban. Időpontkérés itt lehetséges: https://konzinfoidopont.mfa.gov.hu      

A kérelmet hivatalunk közbenjáró hatóságként kezeli, azt a Budapest Főváros Kormányhivatala bírálja el.

Magyarország Kairói Nagykövetségének konzuli kerülete: Egyiptom, Szudán, Dél-Szudán, Csád, Eritrea.

Magyarország Kairói Nagykövetsége kizárólag az előbb felsorolt országok esetében végezhet diplomáciai felülhitelesítést, melynek eljárási ideje függ attól, hogy hivatalunk rendelkezik-e az adott relációban aláírás- és pecsétmintával.

 A kérelem ezen kívül benyújtható Magyarországon is:

 • bármely települési anyakönyvvezetőnél,
 • Budapest Főváros Kormányhivatalában (kizárólag a Hazai Anyakönyvi Osztály 2 erre kijelölt ügyfélfogadási idejében),
 • bármely kormányablaknál. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a lent ismertetett eljárásrend a kairói külképviseleti benyújtásra vonatkozik.

Az eredeti iratokat/anyakönyvi kivonatokat minden esetben be kell mutatni!

A becsatolt eredeti okiratok/dokumentumok vagy az azokról készített hiteles másolatok a hazai anyakönyvi alapiratok között kerülnek elhelyezésre, így azok a kérelmező részére nem adhatók vissza.

Alapvetésként kívánjuk rögzíteni, hogy minden külföldi okiratot/dokumentumot, mely ezen eljáráshoz kerül benyújtásra diplomáciai felülhitelesítéssel és a nem magyar nyelven kiállított iratokat – ha az ügyfajtára vonatkozó jogszabály másként nem rendelkezik – kizárólag hiteles magyar fordítással ellátva fogadunk el.

A külföldön kiállított anyakönyvi kivonatokhoz szükséges magyar nyelvű fordítás!

A nagykövetség által elismert fordítók:

 • Berzsák Rozália (+20-100-535-0453)
 • dr. Abdallah el-Naggar: (+20-100-120-2747)

 

Csatolandó dokumentumok: 
 

** Kérjük, hogy az adatlapokat kék színű tollal töltsék ki és írják alá! ­­**

1)      Házassági szerződés

2)      Házasságkötés előtti családi állapot igazolása:

 • jogerős bontóítélet, amennyiben a kérelmező elvált családi állapotú
 • halotti anyakönyvi kivonat, amennyiben özvegy családi állapotú a kérelmező
 • a többnejűség kizárása érdekében az egyiptomi állampolgárságú férj esetén 30 napnál nem régebbi családi állapot igazolás .

 

3)      Külföldi házassági anyakönyvi kivonat

4)      Kitöltött adatlap, amely az alábbi honlapról tölthető le: https://konzinfo.mfa.gov.hu/sites/default/files/inline-files/IM09_Adatlap_hakv_haz2022.pdf

5)      Magyar állampolgárság igazolása

A hatályos állampolgársági törvény szerint az alábbi iratok alkalmasak a magyar állampolgárság igazolására:

 • érvényes magyar útlevél
 • kevesebb mint egy éve lejárt magyar útlevél
 • érvényes magyar személyi igazolvány
 • honosítási okirat (határidő nélküli)
 • kevesebb mint három éve kiállított állampolgársági bizonyítvány

6)       Nem magyar házastárs külföldi állampolgárságának igazolása útlevéllel. Tekintettel arra, hogy a magyar közigazgatás latin betűket használ, a kizárólag arab nyelvű egyiptomi személyi igazolványt még fordítással sem fogadjuk el.

Amennyiben a házasság magyar állampolgárságú tagjának a személyi adataiban, lakcímében változás történik, akkor az alábbi adatlapok jelen kérelemhez csatolása kötelező:

 • Ha az házaspár egyik vagy mindkét tagja Magyarországra költözik és Magyarországon élő magyar állampolgárként kívánja magát nyilvántartásba vetetni a személyi adat- és lakcímnyilvántartásban, akkor az alábbi adatlapot szükséges kitölteni, illetve benyújtani az anyakönyvezéskor:
 • Ha az házaspár magyar állampolgárságú tagja külföldre költözik, akkor külföldön élő magyar állampolgárként kell nyilvántartásba venni a személyi adat- és lakcímnyilvántartásban. Ehhez az alábbi adatlapot kell kitölteni és a kérelemhez csatolni:

 

Tájékoztatjuk kedves ügyfeleinket, hogy a többnejűség Magyarországon bűncselekmény, így amennyiben a magyar állampolgár egyiptomi házastársának egy időben már van érvényes, fennálló egyiptomi házassága, (azaz a magyar ügyfél a második vagy harmadik feleség lenne) a magyar hatóságok a házasság anyakönyvezését meg fogják tagadni.


Válás magyarországi anyakönyvezése 
 

1)    A válás magyarországi anyakönyvezésénél a házasság magyarországi anyakönyvezésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, az alábbi eltérésekkel:

Ha a külföldön kötött, majd külföldön felbontott házasság Magyarországon még nem volt anyakönyvezve, úgy először a házasságot kell a fent leírtak szerint anyakönyveztetni, majd ezt követően a válást. A két eljárás egyszerre kezdeményezhető. 

2)    Külföldön történt válás magyarországi anyakönyvezéséhez szükséges dokumentumok:

 • eredeti magyar házassági anyakönyvi kivonat
 • a válást igazoló eredeti okirat (anyakönyvi kivonat, jogerős bírósági végzés) az egyiptomi Külügyminisztérium által felülhitelesítve
 • válást igazoló okirat hiteles fordítása
 • magyar házastárs születési anyakönyvi kivonatának másolata
 • kitöltött adatlap, mely itt érhető el:

https://konzinfo.mfa.gov.hu/sites/default/files/inline-files/valas_adatlap2020.pdf

 • magyar állampolgárság igazolása (lásd a „Házasság magyarországi anyakönyvezése”-nél az 5.pontot)

 

A válás anyakönyvezésére vonatkozóan egyebekben a házasság anyakönyvezésére leírtakat kell figyelembe venni.

1)     Az eljárásért a honlapon a „Konzuli díjak” résznél meghatározott eljárási díjat kell fizetni.  

A válás magyarországi anyakönyvezése eljárás ingyenes, de az ezen eljárással kapcsolatos hitelesítések díjkötelesek.

2)    Ha a válás anyakönyvezésével együtt a kérelmező a korábbi házassági nevét is meg szeretné változtatni, ez esetben a házassági névviselési forma módosítására irányuló kérelmet is be kell nyújtani.

                        A kérelem formanyomtatvány az alábbi honlapról tölthető le:

                     https://konzinfo.mfa.gov.hu/konzuli-szolgaltatas/nyomtatvanyok

A két kérelem csak személyesen adható be. 

 

Bejegyzett élettársi kapcsolat hazai anyakönyvezése

Tekintettel arra, hogy az Egyiptomi Arab Köztársaság semmilyen hivatalos formában nem ismeri el az azonos neműek közötti kapcsolatot, erről semmilyen okiratot nem ad ki, értelemszerűen egyiptomi dokumentum hiányában a hazai anyakönyvezés is lehetetlen. Bejegyzett élettársi kapocslatot a felek Magyarországon tudnak létesíteni.  

 

***

A tájékoztatóba megpróbáltunk minden szükséges és fontos szabályt, információt belefoglalni. Ha ennek ellenére további kérdései lennének, szíveskedjen e-mail útján (consulate.cai@mfa.gov.hu) megkeresni bennünket.