C vízum:

A schengeni vízum egy schengeni állam által kiadott engedély, amely lehetővé teszi az utazók számára, hogy belépjenek a schengeni térségbe az alábbi célokból:

  • schengeni állam területén tervezett rövid távú tartózkodás vagy átutazás (rövid távú tartózkodásra jogosító vízum)
  • a schengeni államok repülőtereinek nemzetközi tranzitterületén történő áthaladás (repülőtéri tranzitvízum)

A schengeni vízum- és beutazási szabályok a rövid távú, 90 napot meg nem haladó tartózkodásra vonatkoznak. A rövid távú tartózkodás egy legfeljebb 90 napos tartózkodást jelent bármely 180 napos időszakon belül.

Schengeni C vízumkérelmet benyújtani a VFS Global külső szolgáltatón keresztül lehet, erre a Nagykövetség Konzuli Hivatalában csak különös méltánylást érdemlő esetben van mód.

Schengeni vízum- és beutazási szabályok

D vízum: A 90 napot meghaladó tartózkodás szabályait az egyes tagállamok saját nemzeti jogszabályai határozzák meg. D vízumkérelmet jelenleg csak a Nagykövetségen lehet benyújtani.

Felhívjuk a D vízumkérelem benyújtásában érintettek szíves figyelmét a következőkre: Magyarország Nagykövetsége a D vízumkérelmek átvételében, elbírálásában, illetve a kapcsolódó határozatok/iratok/vízumok kiállításában, majd az ügyfél irányába a döntések továbbításában csupán közreműködő és nem döntéshozó hatóságként vesz részt.

A D vízumkérelmek elbírálása az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság (OIF) hatáskörébe tartozik.

Adatvédelmi okokból, illetékesség hiányában, D vízumkérelmek elbírálásának állásáról sem telefonon, sem írásban nem adhatunk tájékoztatást. A beadott vízumkérelemmel kapcsolatban kizárólag az ügyfél (a kérelem beadója) kaphat felvilágosítást.

D vízumkérelmekkel kapcsolatos további információért, a benyújtandó támogatódokumentumokért, kérjük látogasson el ide:

Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság telefonos ügyfélszolgálatának elérhetősége:

  Vízumkérelmezők figyelmébe

  Hosszú távú tartózkodás