Születés magyarországi anyakönyvezése

A külföldön történt születés magyarországi anyakönyveztetését a Nagykövetség Konzuli Hivatala útján kezdeményezheti. 


I., A születés magyarországi anyakönyvezésével együtt kezdeményezhető eljárások:

 • Apai elismerő nyilatkozat megtétele
 • Házasság magyarországi anyakönyvezése
 • Útlevél igény benyújtása a gyermeknek
 • Házasság magyarországi anyakönyvezése + útlevél kérelem benyújtása a gyermeknek
 • Apai elismerő nyilatkozat megtétele + útlevél kérelem


A házasság magyarországi anyakönyvezésére vonatkozóan kérjük olvassa el a honlap megfelelő oldalát!

 

II., A kérelem benyújtása

A kérelmet kizárólag személyesen lehet nyújtani és mindkét szülőnek jelen kell lennie

Az ügyintézés a kérelem benyújtását követően legalább kettő-négy hónapot vesz igénybe, sürgősségi eljárásra nincs lehetőség. Kérjük, hogy ezt az időtartamot vegyék figyelembe.

A 6 éven aluli, külföldön született gyermekek esetében az anyakönyvezési kérelemmel egyidejűleg beadott útlevél kérelem alapján az útlevél 4-8 hét alatt elkészül.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az anyakönyvezés során a gyermek neve a magyar névviselési szabályok miatt eltérhet attól, amelyet a kérelem beadásakor megjelöltek. A magyar anyakönyvezési gyakorlatban ugyanis előírások szabályozzák, hogy az anyakönyvezendő személy milyen családi és utónéven anyakönyvezhető. A magyar jogszabályoktól eltérő névhasználatról az ügyintézés során tájékoztatjuk ügyfeleinket, és korrekciós egyeztetéseket folytatunk az érdekeltekkel. Jelezni kívánjuk, hogy a magyar névhasználati előírásoktól eltérő névválasztás kizárólag igazolt külföldi állampolgárság alapján engedélyezett. Ehhez érvényes külföldi útlevél vagy külföldi hatóság által kiállított állampolgársági bizonyítvány bemutatása szükséges.

Fontos Továbbá, hogy a gyermeknek 1 db családi neve, és 2 darab utóneve lehetséges. Családi névnek, amennyiben nyilvánvaló családi névvel nem rendelkezik a gyermek, a gyermek egyiptomi útlevelében szereplő utolsó nevet, keresztnévnek pedig az első, vagy első két nevet javasoljuk.

Pl: az egyiptomi útlevélben szereplő név: Mohamed Ahmed Moustafa Abdallah Mohamed Hussein

Akkor a családi név Hussein, a keresztnév Mohamed, vagy Mohamed Ahmed legyen.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az eljárási időkre vonatkozó tájékoztatás nem garantált eljárási időt jelent, így ne vásároljanak például repülőjegyet a honlapon szereplő időtartamból kiindulva, mert ha az ügyintézési idő elhúzódik, az ebből fakadó kár Önöket terheli.

 

     
III., A születés hazai anyakönyvezéséhez a következők szükségesek:
 

 1. Eredeti születési anyakönyvi kivonat az egyiptomi külügyminisztérium által diplomáciailag felülhitelesítve, és magyar nyelvre fordítva. Elismert fordítóink: Berzsák Rozália (+201005350453) dr. Abdallah el-Naggar: (+201001202747). A nagykövetség nem kizárólag ezen fordítóirodák által készült fordításokat fogadja el, de amennyiben a fordítás pontatlan vagy hiányos, a fordítás hitelesítését megtagadjuk.
 2. Ha a gyermek olyan házasságból született, mely Magyarországon nem került anyakönyvezésre, úgy a házasságot is anyakönyvezni kell egy időben.
 3. Amennyiben a gyermek nem házasságból született (mecsetben imám előtt, vagy ügyvéd előtt kötött népi házasság nem minősül házasságnak!) teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot kell tenni (adatlap letölthető)
 4. Adatlap (a lap alján letölthető)
 5. Szülők állampolgárságának igazolása érvényes magánútlevéllel. Tekintettel arra, hogy a magyar közigazgatás latin betűket használ, a kizárólag arab nyelvű egyiptomi személyi igazolványt még fordítással sem fogadunk el.
 6. Adatlap személyi adat- és lakcímnyilvántartásba történő felvételhez (a lap alján letölthető)
  a.) Kérelem Magyarországon élő magyar állampolgárként nyilvántartásba vételhez
  b.) Kérelem külföldön élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vételhez
 7. Ha útlevelet is kérnek a hat év alatti gyermeknek, kérjük hozzanak 2 db útlevél képet is a gyermekről és töltsék ki a nyilatkozat állandó magánútlevél kiállításához űrlapot. Hat évnél idősebb gyermek csak az anyakönyvezési eljárást követően tud útlevelet igényelni. Felhívjuk kedves figyelmüket, hogy az anyakönyvezési eljárás lezárulta előtt kiadott magyar útlevéllel a gyermek ugyan beutazhat Magyarországra, de az anyakönyvi eljárás lezárulta előtt a családot Magyarországon semmilyen támogatás, kedvezmény nem illeti meg, és a gyermeknek TB jogviszonya se lesz, így anyakönyvezés lezárulta előtt a gyermeket megillető kötelező védőoltásokért és a legalapvetőbb orvosi ellátásért is fizetni kell!


Tájékoztatónkba megpróbáltunk minden szükséges és fontos szabályt, információt belefoglalni. Ha ennek ellenére további kérdései lennének, szíveskedjen e-mail útján (consulate.cai@mfa.gov.hu) vagy megkeresni bennünket.

 

Letölthető dokumentumok:

1.: ADATLAP külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez 

2.: JEGYZŐKÖNYV apai elismerő nyilatkozatról MEGSZÜLETETT gyermekre

3.: JEGYZŐKÖNYV apai elismerő nyilatkozatról SZÜLETENDŐ gyermekre   

4.: ADATLAP  KÜLFÖLDÖN élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vételhez

5.: ADATLAP  MAGYARORSZÁGON élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vételhez 

6.: NYILATKOZAT állandó magánútlevél kiállításához