Házasság magyarországi anyakönyvezése

A., Külföldön történt házasságkötésének magyarországi anyakönyveztetését a Nagykövetség Konzuli Hivatala útján kezdeményezheti.

A kérelmet személyesen lehet nyújtani.
A kérelem személyes benyújtásakor mindkét félnek jelen kell lennie.

B., Az ügyintézés a kérelem benyújtását követően átlagosan 2-4 hónapot vesz igénybesürgősségi eljárásra nincs lehetőség. Kérjük, hogy minimálisan ezt az időtartamot vegyék figyelembe.  


Felhívjuk a figyelmet, hogy az eljárási időkre vonatkozó tájékoztatás nem garantált eljárási időt jelent, így ne kérjenek idejekorán C EGT vízumidőpontot, ne vegyenek ehhez repülőjegyet a honlapon szereplő időtartamból kiindulva, mert ha az ügyintézési idő elhúzódik, az ebből fakadó kár Önöket terheli.


Kérjük, hogy valamennyi dokumentumot kék tollal írják alá!

C., Csatolandó dokumentumok: 

 1. Eredeti házassági szerződés (a két fényképes papír, amit a minisztériumban kapnak) az egyiptomi külügy által felülhitelesítve és magyar nyelvre fordítva. A szerződést az eljárás végén visszajuttatjuk az ügyfeleknek.
 2. Ha az eredeti szerződés nincs meg úgy egyiptomi házassági anyakönyvi kivonat, és a férj részére kiállított családi állapot igazolás (شهادة قيد العائلي-sahádat kíd al-áilí) kell benyújtani szintén a külügyben felülhitelesítve, és magyar nyelvre fordítva. Elismert fordítóink: Berzsák Rozália (+201005350453) dr. Abdallah el-Naggar: (+201001202747). A nagykövetség nem kizárólag ezen fordítóirodák által készült fordításokat fogadja el, de amennyiben a fordítás pontatlan vagy hiányos, a fordítás hitelesítését megtagadjuk. Az igazolások ne legyenek régebbiek 30 napnál.
 3. Adatlap (a lap alján letölthető)
 4. A házasságkötés előtti elvált vagy özvegy családi állapotot igazoló dokumentumok
   
 5. Magyar állampolgárság igazolása (útlevéllel)
 6. Nem magyar házastárs külföldi állampolgárságának igazolása útlevéllel. Tekintettel arra, hogy a magyar közigazgatás latin betűket használ, a kizárólag arab nyelvű egyiptomi személyi igazolványt még fordítással se fogadjuk el.

 

Tájékoztatjuk kedves ügyfeleinket, hogy a többnejűség Magyarországon bűncselekmény, így amennyiben a magyar állampolgár egyiptomi házastársának egy időben már van érvényes, fennálló egyiptomi házassága, (azaz a magyar ügyfél a második vagy harmadik feleség lenne) a magyar hatóságok a házasság anyakönyvezését meg fogják tagadni.


II., Válás magyarországi anyakönyvezése 

A válás magyarországi anyakönyvezésénél a házasság magyarországi anyakönyvezésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, az alábbi eltérésekkel:

1., Ha a külföldön kötött, majd külföldön felbontott házasság Magyarországon még nem volt anyakönyvezve, úgy először a házasságot kell a fent leírtak szerint anyakönyveztetni, majd ezt követően a válást. A két eljárás egyszerre kezdeményezhető. 

2., Külföldön történt válás magyarországi anyakönyvezéséhez szükséges dokumentumok:

 • magyar (eredeti) házassági anyakönyvi kivonat
 • a válást igazoló eredeti okirat (anyakönyvi kivonat, jogerős bírósági végzés) az egyiptomi külügy által felülhitelesítve
 • válást igazoló okirat hiteles fordítása
 • magyar házastárs születési anyakönyvi kivonatának másolata
 • kitöltött és aláírt adatlap (a lap alján letölthető)
 • magyar állampolgárság igazolása
 • megcímzett válaszboríték A4-es méretben
 • amennyiben a házassági nevét is módosítani kívánja (például újra a leánykori nevét használná), úgy a "kérelem házassági névviselési forma megváltoztatására" adatlapot is ki kell tölteni

A válás anyakönyvezésére vonatkozóan egyebekben a házasság anyakönyvezésére leírtakat kell figyelembe venni.

3., Az eljárásért a honlapon a „Konzuli díjak” résznél meghatározott eljárási díjat kell fizetni.  

4., Ha a válás anyakönyvezésével együtt a kérelmező a korábbi házassági nevét is meg szeretné változtatni, ez esetben a házassági névviselési forma módosítására irányuló kérelmet is be kell nyújtani.A két kérelem csak személyesen adható be. (Ezzel kapcsolatosan lásd a Névváltoztatás menüpontban foglaltakat.)

 

III. Bejegyzett élettársi kapcsolat hazai anyakönyvezése

Tekintettel arra, hogy az Egyiptomi Arab Köztársaság semmilyen hivatalos formában nem ismeri el az azonos neműek közötti kapcsolatot, erről semmilyen okiratot nem ad ki, értelemszerűen egyiptomi dokumentum hiányában a hazai anyakönyvezés is lehetetlen. Bejegyzett élettársi kapocslatot a felek Magyarországon tudnak létesíteni.  

 

A tájékoztatóba megpróbáltunk minden szükséges és fontos szabályt, információt belefoglalni. Ha ennek ellenére további kérdései lennének, szíveskedjen e-mail útján (consulate.cai@mfa.gov.hu) megkeresni bennünket.

Letölthető dokumentumok:

1.: ADATLAP a külföldön kötött házasság hazai anyakönyvezéséhez

2.: JEGYZŐKÖNYV a házassági névviselési forma módosítására

3.: ADATLAP A külföldön felbontott vagy érvénytelenné nyilvánított házasságról