Hasznos tudnivalók magyar állampolgárok egyiptomi házasságkötési lehetőségeiről

(egyiptomi családjog - családi állapot igazolás - egyiptomi házasságkötéskor a házassági szerződésben szerepeltetni javasolt pontok)

Az Egyiptomi Arab Köztársaság területén tervezett házasságkötéssel kapcsolatban az alábbiakra kívánjuk felhívni a figyelmet:

  • Az egyiptomi családjog alapvetően eltér a magyarországitól, Egyiptomban a családjog alapját a sária-jog adja.
  • Magyarország Nagykövetsége Kairóban az Egyiptomban kötendő házasságkötéshez magyar állampolgárok számára kizárólag családi állapot igazolást állíthat ki, melynek tartalma a kérelmező személyadat- és lakcímnyilvántartásban megtalálható természetes személyazonosító adatai, illetve a családi állapotára vonatkozó bejegyzés.

A családi állapot igazolás kiállítását kérelmezni személyesen lehet, melynek során a kérelmezőnek igazolnia szükséges a személyazonosságát, illetve az eljáró konzuli tisztviselőt meg kell hatalmaznia az adatainak nyilvántartásokban történő ellenőrzésére és célzott felhasználására.

A családi állapot igazolásnak nem része és nem lehet része kérésre sem vallási, etnikai hovatartozásra, szexuális irányultságra vagy bármilyen származásra vonatkozó adat.

Magyarország Nagykövetsége a családi állapot igazolás részeként vagy külön iratban sem adhatja hozzájárulását magyar állampolgár számára ahhoz, hogy kivel kíván házasságot kötni. Jogszabályi felhatalmazás hiányában „No objection letter”-t hivatalunk nem tud kiadni.

 

  • Az Egyiptomban a házasságkötésnél az egyiptomi előírások szerint kötelező a házasságkötési szerződés megkötése, melybe kifejezetten javasoljuk belefoglalni - a magyar állampolgárok érdekében - az alábbiakat:
  • A magyar állampolgárságú férj / feleség fenntartja magának a jogot arra, hogy a házasság megromlásakor saját jogán a házasság felbontását kezdeményezze
  • (Hölgyek esetében)

A magyar állampolgárságú feleség fenntartja magának a jogot arra, hogy a házasság felbontását kezdeményezze saját jogán, ha a férj második vagy harmadik feleséggel is házasságot kötne.

  • A magyar állampolgárságú házastárs fenntartja magának a jogot arra, hogy a házasságból született kiskorú gyermekkel saját hazájába látogasson az egyiptomi állampolgárságú házastárs előzetes hozzájárulása nélkül is.
  • Magyarország Nagykövetsége nem járhat közben magyar állampolgárok házasságkötésénél semmilyen formában, kérjük az érintettek előzőleg maguk tájékozódjanak a házasságkötés egyiptomi követelményeiről.