Aláírás hitelesítése: a konzul ezekben az esetekben azt tanúsítja közhitelesen, hogy az ügyfél az okiratot/dokumentumot saját kezűleg előtte írja alá, vagy az okiraton/dokumentumon lévő aláírást sajátjának ismeri el. Az aláírás hitelesítése során a konzuli tisztviselő csak az aláírás valódiságát igazolja, az irat tartalmát nem vizsgálja, azért nem felelős. Az iratot minden esetben Önnek kell előre elkészítenie.

 

Az eljárás alapfeltétele a személyes megjelenés, így a hitelesítéshez az ügyfélnek igazolnia kell személyazonosságát érvényes, fényképes okmánnyal. Magyar állampolgárok esetében ez lehet személyi igazolvány, jogosítvány vagy útlevél. Külföldi állampolgárok esetében a személyazonosításra kizárólag csak útlevéllel nyílik lehetőség.

A konzuli díjat aláírásonként kell megfizetni. Ha több oldalas az okirat, akkor csak a végén lévő aláírás hitelesítése szükséges. Az aláírás hitelesítésének konzuli díja hitelesítésenként fizetendő.

Amennyiben az aláírásra cég (illetve más szervezet) nevében/képviselőjeként kerül sor, úgy szükséges bemutatni a 30 napnál nem régebbi cégkivonatot is, valamint igazolni szükséges, hogy az ügyfél jogosult a szervezet nevében történő aláírásra.

 

Cégjegyzés hitelesítése: a cégképviseleti jogosultságot igazolni kell 30 napnál nem régebbi okirattal. Igazolni kell, hogy a kérelmező a céget jogszerűen képviseli. Magyarország Kairói Nagykövetségének konzuli részlege csak magyar cégjegyzés hitelesítését vállalja, egyiptomi cégjegyzés hitelesítését nem.

 

Másolat hitelesítése: a konzul azt igazolja, hogy az előtte bemutatott okirattal a másolat megegyezik, az okirat eredetiségét nem. Másolat hitelesíthető a teljes okiratról, vagy annak egy részéről. Másolat készülhet az eredeti okirat kiadmányáról, hiteles másolatáról. A konzuli díjat okiratonként kell megfizetni minden hatodik oldal után.

 

Bemutatott fordítás hitelesítése: A konzulátus a konzuli eljárásokhoz kapcsolódó dokumentumok magyar nyelvről angolra/arabra, illetve angol/arab nyelvről magyarra fordításának hitelesítését vállalja, tehát a nagykövetség fordítás készítését nem, csak bemutatott, a nagykövetség által elismert fordító által készített fordítás hitelesítését vállalja.

Ha egy fordítást Magyarországon szeretne felhasználni, de az nem konzuli eljáráshoz kapcsolódik, úgy a fordítás, vagy az elkészített fordítás hitelesítése céljából az Országos Fordító- és Fordításhitelesítő Irodát kell megkeresni (http://www.offi.hu/).

Tájékoztató a diplomáciai felülhitelesítésről

  • A diplomáciai felülhitelesítést a konzul az okiraton elhelyezett, vagy ahhoz hozzáfűzött záradék formájában állítja ki, ez a záradék azt tanúsítja, hogy az okiraton szereplő bélyegző illetve aláírás valódi, és megegyezik a külképviselet birtokában lévő bélyegző- és aláírás mintával.
  • A konzulátuson diplomáciai felülhitelesítéssel elláttatani kívánt okmányokat leadni kizárólag előzetesen egyeztetett időpontban, csak személyesen lehet.
  • Időpontfoglalás itt lehetséges: https://konzinfoidopont.mfa.gov.hu/
  • Konzuli hivatalunk diplomáciai felülhitelesítéssel ellátni csak a konzuli kerülethez tartozó országok diplomáciai felülhitelesítéssel már ellátott dokumentumait tudja. A nagykövetség konzuli kerületei: Egyiptom, Eritrea, Csád, Eritrea, Dél-Szudán és Szudán.
  • A Szudán által kiállított okmányok esetében a nagykövetség az országban fennálló konfliktus miatt, a helyzet normalizálódásáig nem végez diplomáciai felülhitelesítést.
  • A kairói nagykövetség konzuli kerületén kívüli ország esetében nem végez diplomáciai felülhitelesítést, így például egyiptomi diplomáciai felülhitelesítéssel ellátott jemeni dokumentumokat sem lát el magyar diplomáciai felülhitelesítési záradékkal.
  • Magyarországon kiadott okmányokat nem áll módunkban semmiféle hitelesítéssel ellátni. 
  • Az eljárás konzuli díja itt érhető el: https://kairo.mfa.gov.hu/eng/page/consular-fees-2023   
  • A kérelmezőknek személyazonosságukat útlevéllel vagy magyar személyi igazolvánnyal kell igazolniuk.